מאגר שאלות תאוריה

מה מורה התמרור?

  • האט ותן זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה (אין צורך לעצור).
  • עצור ותן זכות קדימה.
  • עצור לרגע, בדוק את מצב התנועה והמשך בנסיעתך.

הסבר: עצור עצירה מוחלטת ותן זכות קדימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה