בחירת רישיון
התחברות

איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

ערפל מגביל את הראות