מאגר שאלות תאוריה

האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?

  • לא. אדם שאינו מושפע מכמות קטנה של אלכוהול לא ייחשב כשיכור, ללא קשר לכמות האלכוהול.
  • לא. המונח "שיכור" לא נקבע בחוק.
  • לא. רק מי שמתנהג כשיכור ייחשב שיכור.
  • כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.

הסבר: ודאי. נוהג יחשב לשיכור כאשר בדמו אחוז האלכוהול הגבוע מההקבוע בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה