בחירת רישיון
התחברות

האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?

ודאי. נוהג יחשב לשיכור כאשר בדמו אחוז האלכוהול הגבוע מההקבוע בחוק.