מאגר שאלות תאוריה

כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

  • נתקרב ככל האפשר לנתיב הרצוי, וכשלא ייסע בו כל רכב מאחורינו ניתן אות במחוון הכיוון ונסטה לנתיב המיועד באלכסון קצר.
  • נסטה מהר, באלכסון קצר ובאומץ, ונוודא שהפעלנו איתות במחוון הכיוון.
  • ניתן אות במחוון הכיוון ונסטה באלכסון קצר לנתיב המיועד.
  • המעבר יהיה לאחר בדיקה ובשים-לב למיקומם ולמהירותם של רכבים אחרים הנמצאים בנתיב המיועד.

הסבר: בנקיטת כל אמצעי הזהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה