מאגר שאלות תאוריה

האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?

  • לא, כי לא נותנים זכות קדימה לאופניים.
  • לא, כי יש זכות קדימה לרכב הממשיך בנסיעה בקו ישר.
  • לא, כי רכב שאינו מנועי נותן זכות קדימה לרכב מנועי.
  • כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .

הסבר: כן. זכות קדימה לרכב הבא מימין.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה