בחירת רישיון
התחברות

כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:

בפניה שמאלה זכות קדימה לרכב הבא ממול..