בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?

תמרור המזהיר מפני עקומה ימינה, היצמד לימין והורד מהירות.

practiceimage