בחירת רישיון
התחברות

אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

רמזור ירוק מהבהב שלוש פעמים בלבד לאחר מכן יופיע צהוב.