מאגר שאלות תאוריה

אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

  • שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
  • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור ירוק יציב (לא מהבהב).
  • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב עם אור אדום.
  • שים לב! מיד לאחריו יופיע אור צהוב מהבהב (לא יציב).

הסבר: רמזור ירוק מהבהב שלוש פעמים בלבד לאחר מכן יופיע צהוב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה