מאגר שאלות תאוריה

מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

  • אבדן כושר ההיגוי ואבדן השליטה ברכב.
  • התחממות צמיגי הרכב ושחיקתם.
  • התחממות בלמי הרכב ושחיקתם.
  • הפסקת פעולת המצמד והגלגלים המניעים ברכב.

הסבר: בזמן החלקה מאבדים את השליטה ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה