בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

בזמן החלקה מאבדים את השליטה ברכב.