בחירת רישיון
התחברות

אין להסיע תלמידים ברכב המיועד להסעת תלמידים:

רכב להסעת תלמידים חייב להסיע את כל התלמידים בישיבה.