מאגר שאלות תאוריה

אין להסיע תלמידים ברכב המיועד להסעת תלמידים:

  • בישיבה.
  • אלא רק בלוויית מדריך.
  • בעמידה.
  • אלא כשכולם יושבים ופניהם קדימה אל הנהג.

הסבר: רכב להסעת תלמידים חייב להסיע את כל התלמידים בישיבה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה