מאגר שאלות תאוריה

מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך, כשהשול סלול באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב אחר לעוקפו?

  • כאשר הנהג נוסע לאט מאוד – מכל סיבה שהיא.
  • אף פעם. הנסיעה על השוליים אסורה, לכן רכב המעכב את התנועה שמאחוריו יסטה אל שול הדרך ויעצור כדי לשחרר את התנועה שמאחוריו.
  • רק כאשר הרכב נוסע בעלייה תלולה ונאלץ לנסוע לאט ומפריע לתנועה החופשית.
  • כאשר הנוהג ברכב מנועי נאלץ לנסוע במהירות נמוכה, המעכבת את התנועה מאחוריו, בשל מטענו או בשל שיפוע הדרך.

הסבר: בנסיעה איטית על מנת לא לעקב את התנועה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה