בחירת רישיון
התחברות

מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך, כשהשול סלול באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב אחר לעוקפו?

בנסיעה איטית על מנת לא לעקב את התנועה.