מאגר שאלות תאוריה

האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

  • הכניסה מותרת בכביש דו-סטרי בלבד.
  • הכניסה אסורה בהחלט.
  • הכניסה אסורה בדרך מהירה בלבד.
  • כן, בתנאי שאין לו רכב צדי.

הסבר: התמרור אוסר על כניסה לדרך לרכב פרטי בלבד, כמפורט בציור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה