בחירת רישיון
התחברות

האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

התמרור אוסר על כניסה לדרך לרכב פרטי בלבד, כמפורט בציור.

practiceimage