מאגר שאלות תאוריה

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?

  • 3
  • 5
  • 1
  • 2

הסבר: הכביש הוא הקטע הסלול שבין קוי השוליים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה