בחירת רישיון
התחברות

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?

הכביש הוא הקטע הסלול שבין קוי השוליים.

practiceimage