בחירת רישיון
התחברות

האם ההוראות בתקנות החלות על נוסעי אוטובוס יחולו גם על נוסעי מוניות?

כן. הוראות אלו חלות על נוסעים ברכב ציבורי.