מאגר שאלות תאוריה

האם ההוראות בתקנות החלות על נוסעי אוטובוס יחולו גם על נוסעי מוניות?

  • כן, אך בנסיעה שאינה עירונית בלבד.
  • כן, אבל רק בנסיעות שירות.
  • כן.
  • לא.

הסבר: כן. הוראות אלו חלות על נוסעים ברכב ציבורי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה