בחירת רישיון
התחברות

מה הן הסכנות הצפויות בבלימת פתע בעת נהיגה באוטובוס?

הנוסעים העומדים יכולים להיפגע.