בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להוביל מטען ברכב פרטי?

בתנאי שלא יבלוט מהרכב.