בחירת רישיון
התחברות

אילו סוגי נסיעה מותר לעשות במונית, על פי רישיון מן המפקח על התעבורה?

נסיעות שמפורטות ב פקודת התעבורה.