מאגר שאלות תאוריה

אילו סוגי נסיעה מותר לעשות במונית, על פי רישיון מן המפקח על התעבורה?

  • נסיעת "שירות", "נסיעה מיוחדת" ונסיעת "סיור".
  • נסיעת "סיור", נסיעת "עבודה" ונסיעת "שירות".
  • "נסיעה מיוחדת" ו"הסעת. ילדים מיוחדת"
  • נסיעה עירונית, נסיעה שאינה עירונית ונסיעת "סיור".

הסבר: נסיעות שמפורטות ב פקודת התעבורה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה