מאגר שאלות תאוריה

המהירות הסבירה בדרך מהירה:

  • היא מהירות שאינה נמוכה מן המהירות המרבית המותרת בכל מקרה.
  • היא המהירות שתיתן לך טווח נסיעה מרבי, ובתנאי שאין היא עולה על המהירות המרבית המותרת.
  • היא מהירות המתחשבת במצב התנועה, ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת בדרך זו.
  • היא המהירות שעליה מחליט הנהג, ובתנאי שלא תעלה על המהירות המרבית המותרת.

הסבר: הצהירות המתאימה לתנאי הדרך ומלבד שלא תעבור את המהירות המירבית.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה