בחירת רישיון
התחברות

מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

אסור לעבור על המהירות המותרת בחוק.