מאגר שאלות תאוריה

האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?

  • לא, רק בית משפט רשאי.
  • כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
  • כן. הרשות רשאית לפסול רישיון נהיגה כרצונה, מכל סיבה שהיא.
  • לא, רק משטרת ישראל רשאית.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה