בחירת רישיון
התחברות

האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

שני המשקטות גורמים להארכת זצן התגובה של הנהג.