בחירת רישיון
התחברות

אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:

בצומת אסור לעקוף