בחירת רישיון
התחברות

קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:

סמכותו של קצין משטרה לפסול רשיון נהיגה ל 30 יןם על עברות מסוימות.