בחירת רישיון
התחברות

מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב מנועי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג?

רשיון לרכב פרטי לפי דרגות הרשיון שקבע משרד הרישוי.