מאגר שאלות תאוריה

הורה שוטר לנוהג ברכב להביאו לשקילה. על מי יחולו הוצאות השקילה אם המשקל חורג מהמותר?

  • על הנוהג ברכב.
  • על הנהג, אבל משרד התמ״ת נותן החזר של 50 אחוזים אם המשקל היה כחוק.
  • על מדינה ישראל.
  • על השוטר.

הסבר: הנהג אחראי לקורא ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה