בחירת רישיון
התחברות

הורה שוטר לנוהג ברכב להביאו לשקילה. על מי יחולו הוצאות השקילה אם המשקל חורג מהמותר?

הנהג אחראי לקורא ברכב.