בחירת רישיון
התחברות

מדוע יש לשמור בעת הרכיבה על האופנוע מרחק מלפנים, מאחור ומהצדדים?

כדי שנספיק להגיב בעת סכנה.