מאגר שאלות תאוריה

מדוע יש לשמור בעת הרכיבה על האופנוע מרחק מלפנים, מאחור ומהצדדים?

  • כדי שאפשר יהיה לסטות מנתיב לנתיב הרבה ובקלות.
  • כך ניתן להימנע משאיפת עשן ולכלוך שפולטים רכבים אחרים בדרך.
  • כך נצמצם את שדה הראייה ואת היכולת להשתמש בשול הדרך.
  • מפני שכך נבטיח זמן ומרחב תגובה מספיקים לסכנות ולאיומים שיוצרים רכבים אחרים.

הסבר: כדי שנספיק להגיב בעת סכנה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה