בחירת רישיון
התחברות

בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

נתיב לפניה שמאלה בלבד.

practiceimage