מאגר שאלות תאוריה

בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

  • העקיפה משמאל מותרת.
  • עצור. סטה לנתיב השמאלי עכשיו.
  • מהנתיב הזה חייבים לפנות שמאלה בצומת הקרוב.
  • עליך לסטות לנתיב שמשמאל.

הסבר: נתיב לפניה שמאלה בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה