בחירת רישיון
התחברות

האם מותרת הטענת מזוודות בתא הנוסעים באוטובוס?

כן. אבל על המזוודה לא להפריע לנוסעים.