מאגר שאלות תאוריה

האם מותרת הטענת מזוודות בתא הנוסעים באוטובוס?

  • אסורה.
  • מותרת, רק כשאין מקום בתא המטען של האוטובוס.
  • כן, על פי שיקול דעתו של הנהג, ורק במקום שיאפשר מעבר חופשי לנוסעים ולא יגרום הפרעה.
  • כן, חובה להטעין מזוודות בתא הנוסעים.

הסבר: כן. אבל על המזוודה לא להפריע לנוסעים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה