מאגר שאלות תאוריה

ציין את המשפט הנכון לעניין הסעת נוסעים הנושאים נשק טעון:

  • מותר להסיע רק שוטר בתפקיד הנושא נשק טעון.
  • אסור להסיע נוסעים הנושאים נשק טעון, למעט מי שנמצא בתפקיד רשמי המחייב נשק טעון באותו הרגע.
  • חל איסור מוחלט להכניס נשק טעון לאוטובוס.
  • מותר להסיע חייל הנושא נשק טעון רק כשהוא במדים.

הסבר: לפי הוראת הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה