בחירת רישיון
התחברות

ציין את המשפט הנכון לעניין הסעת נוסעים הנושאים נשק טעון:

לפי הוראת הרישוי.