מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

  • מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
  • מותר, אבל רק אם השינוי בוצע על ידי מוסך מורשה.
  • בעל הרכב רשאי להכניס שינויים ברכב בהתאם לרצונו.
  • מותר, בתנאי שבעל הרכב יודיע על כך מראש בכתב ליצרן או לסוכנות הרכב.

הסבר: רשות הרישוי חייבת לתת אישור לשינוי מבננ רכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה