בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

רשות הרישוי חייבת לתת אישור לשינוי מבננ רכב.