מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

  • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
  • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג או פחות, פרט לאוטובוס.
  • בכל רכב מסחרי בכל משקל, פרט לאוטובוס.
  • בכל רכב שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק"ג או פחות, כולל אוטובוס.

הסבר: כנדרש בהוראות הבטיחות ברשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה