בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

כנדרש בהוראות הבטיחות ברשות הרישוי.