בחירת רישיון
התחברות

גרירה ללא פין בטיחות ייעודי וללא שרשראות בטיחות יכולה לגרום:

הנגרר צריך להיות מאובטח כנדרש.