מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?

  • בכביש בין-עירוני דו-סטרי.
  • כאשר הרכב מימינך נוסע לאט.
  • כשאתה נוהג בנתיב לפנייה שמאלה.
  • כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.

הסבר: צומת , מעבר חצייה או מסילת ברזל הם מקומות שהעקיפה בהם אסורה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה