בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?

צומת , מעבר חצייה או מסילת ברזל הם מקומות שהעקיפה בהם אסורה.