בחירת רישיון
התחברות

האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

לא, הרכב אמור לנסוע בימין הכביש.

practiceimage