בחירת רישיון
התחברות

מהו האורך המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?

לפי הוראות רשות הרישוי.

practiceimage