בחירת רישיון
התחברות

כשרוכב אופנוע מסיע באופנוע נוסע, החוק מחייב:

תומכות הרגליים באופנוע נמצאות לשימושו של הנוסע.