מאגר שאלות תאוריה

בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

  • אי הצמדת השלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
  • נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק.
  • אי עצירה במקום שבו מוצב תמרור אזהרה "מקום מסוכן".
  • נהיגה ברכב מנועי כשתעודת הביטוח שלו זמנית.

הסבר: יש 3 עבירות שנהג חדש מעבד את רשיונו, ומהירות מופרזת היא אחת מהן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה