בחירת רישיון
התחברות

בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

יש 3 עבירות שנהג חדש מעבד את רשיונו, ומהירות מופרזת היא אחת מהן.