בחירת רישיון
התחברות

בלחיצה על דוושת הבלם באופנוע מתברר כי בלם הרגל אינו בולם. מה על נהג לעשות?

לאופנוע יש גם בלם יד וניתן להשתמש בו.