בחירת רישיון
התחברות

על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?

כאשר רכב מבצע עבירה, האחריות היא על בעל הרכב אלה אם יוכיח שלא הוא נהג בו.