מאגר שאלות תאוריה

על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?

  • על חברת ההשכרה, אם הרכב הושכר ממנה.
  • על מי שיצא אחרון מהרכב החונה.
  • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, אלא אם כן הוא הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה.
  • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.

הסבר: כאשר רכב מבצע עבירה, האחריות היא על בעל הרכב אלה אם יוכיח שלא הוא נהג בו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה