בחירת רישיון
התחברות

כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

קו קטעים הוא קו שמותר לעבור אותו, אי לכך מותר לעקוף בדרך זו.

practiceimage