בחירת רישיון
התחברות

מי אחראי לתקינות מגביל המהירות המותקן ברכב?

כל מכלול המורכב ברכב באחריותם של הנהג ובעל הרכב.