מאגר שאלות תאוריה

תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

  • ילדים משחקים בכביש. כדי שלא להטרידם, אעבור אותם מימינם ובמהירות.
  • הבחנתי בילדים המשחקים. אצפור כדי שיפנו את הכביש ולא יפריעו לי. אסור להם לשחק בכביש.
  • ילדים משחקים בכביש. אצפור להזהירם על התקרבותי ואעבור אותם משמאל.
  • ילדים משחקים בכביש. אנקוט את כל הפעולות הדרושות כדי שלא לפגוע בהם, אפילו אעצור.

הסבר: יש צורך להיזהר ולנקוט בכל פעולה אפשרית על מנת למנוע פגיעה בילדים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה