בחירת רישיון
התחברות

המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית לרכב נוסעים פרטי (אם לא צוין אחרת בתמרור) היא:

50 קמ"ש. לפי טבלת מהירויות מקסימלית.