בחירת רישיון
התחברות

מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין הגרור לגורר?

עליהן להיות מספיק ארוכות שתאפשר פניה של 90 מעלות.