בחירת רישיון
התחברות

באיזה מרחק מן הרכב המוביל מטען חורג ייסע רכב הליווי?

נהג הרכב המוביל צריך להיות בקשר עין עם הרכב המלווה.