מאגר שאלות תאוריה

באיזה מרחק מן הרכב המוביל מטען חורג ייסע רכב הליווי?

  • המרחק בין שני כלי הרכב לא יהיה יותר מ-150 מטרים.
  • במרחק שבו יוכל נהג הרכב, המוביל את המטען, לראות במראות את רכב הליווי בכביש דו-סטרי.
  • רכב הליווי ישמור על מרחק שלא יפחת מ-100 מטרים מהרכב המוביל מטען.
  • במרחק שבו יישמר קשר עין בין שני נהגי כלי הרכב בכל עת.

הסבר: נהג הרכב המוביל צריך להיות בקשר עין עם הרכב המלווה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה