בחירת רישיון
התחברות

אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?

אדם ההולך בכביש צריך ללכת עם הפנים מול התנועה כדי שיוכל לראות אותה.