מאגר שאלות תאוריה

לחץ האוויר הנדרש בצמיגי הרכב:

  • רשום בתעודת הביטוח.
  • רשום בפוליסת הביטוח.
  • רשום על מדבקה המודבקת ברכב.
  • רשום ברישיון הרכב.

הסבר: לפי הוראות היצרן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה