מאגר שאלות תאוריה

מה הם המאפיינים של דרך הררית?

  • כבישים רחבים ובלתי מסומנים.
  • דרכים הרריות אף פעם אינן סלולות.
  • כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
  • ריבוי הולכי רגל ובעלי חיים.

הסבר: כביש מפותל ומסוכן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה