בחירת רישיון
התחברות

כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:

אסור לצפור אלה כדי למנוע תאונה שלא ניתן למנוע בדרך אחרת לכן הצפירה צריכה להיות קצרה.