בחירת רישיון
התחברות

מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?

קצין משטרה רשאי לפסול מאדם שהיה מעורב בתאונה קטלנית את רשיונו.